Jsme účetní firma, která poskytuje komplexní služby v oblasti vedení a zpracování účetnictví, daňové evidence a daňového poradenství. Vnikla jako dceřiná společnost Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. (KŠB) ve snaze rozšířit nabídku právních a daňových služeb poskytovaných advokátní kanceláří.

Své služby poskytujeme jak tuzemským, tak zahraničním subjektům podnikajícím na českém trhu. Případná komunikace v anglickém jazyce je tudíž samozřejmostí. Pro zpracování účetnictví používáme účetní systém Helios Orange a naši klienti mají možnost přes vzdálený přístup kdykoli nahlédnout do své účetní evidence případně z ní získat data pro účely manažerského řízení v požadovaném rozsahu a formátu.

Zaměstnanci KŠBA mají odborné vzdělání a zkušenosti v oboru účetnictví. Formou odborných školení a seminářů si svoji odbornost a znalosti průběžně udržují a rozšiřují, aby byli schopni aktuálně reagovat na měnící se právní a ekonomické prostředí. Kromě odborných znalostí a zkušeností našich zaměstnanců dbáme na to, abychom vždy dokonale porozuměli podnikání našich klientů. Jsme totiž přesvědčeni, že bez splnění tohoto základního předpokladu, nelze účetní služby poskytovat na té nejvyšší úrovni.

Naše služby

V oblasti vedení účetnictví nabízíme komplexní služby včetně příslušné administrativní podpory. Více o našich službách

Naše odborné publikace

Poskytujete někomu ubytování? Dejte si pozor na daně! Pavla Blažková

V souvislosti s mimořádným nárůstem poskytování ubytování prostřednictvím různých internetových platforem (jako jsou Airbnb, HomeAway, a další) v poslední době stát začíná řešit, zda a jak poskytování ubytování regulovat a zdaňovat. Jelikož toto sdílené ubytování poskytuje i v České republice poměrně mnoho fyzických osob, je namístě podívat se na tuto problematiku z pohledu daňového detailněji. Více —

Ručení za nezaplacenou daň ve světle nedávné judikatury Jan Černohouz

Institut ručení za nezaplacenou DPH je v poslední době poměrně často diskutovaným tématem, především v souvislosti s kauzami jako FAU, VEMEX či KOVÁŘ plus. Všechny tyto kauzy mají společného jmenovatele v tom, že správce daně tyto společnosti vyzval, aby jako ručitelé uhradily daň neodvedenou jejich dodavatelem. Nejnovější judikatura však může dát do rukou daňových subjektů v boji proti rozhodnutí o ručení za nezaplacenou DPH novou zbraň. Více —

Malá revoluce v DPH? Jan Černohouz

Nejeden z plátců DPH se v případě vykázání nadměrného odpočtu dostal do nezáviděníhodné situace, kdy v důsledku prověřování vybraných plnění ze strany správce daně musel na vyplacení nadměrného odpočtu čekat. Velmi často se tito plátci svých oprávněných nároků dočkali až po několika měsících od doby, kdy jim měl být nadměrný odpočet vyplacen. Zadržování nadměrného odpočtu je pro spoustu plátců velmi nepříjemné a může dokonce ohrozit jejich fungování zvláště v případech, kdy k této situaci dochází opakovaně. Všem těmto plátcům dal určitou naději Krajský soud v Praze svým nedávným rozhodnutím. Více —

Nabyvatel nemovitosti bude poplatníkem daně Alica Stegmannová

Pokud plánujete koupi nebo prodej nemovitosti, případně již máte podepsané smlouvy, ujistěte se, že jste zohlednili zásadní změny týkající se daně z nabytí nemovitých věcí. Nová právní úprava obrací stávající nastavení a přináší několik dalších novinek – a to již od 1. listopadu 2016. Více —

Zdanění obchodních společností: Komise EU přichází s novým návrhem Helena Navrátilová

Mnoho českých obchodních společností je součástí větší, často mezinárodní skupiny. Obvykle je proto zajímají možnosti daňového plánování a optimalizace v přeshraničním rozměru včetně souvisejících rizik, které na ně mnohdy dopadají pod tlakem ze zahraničí. Tyto společnosti nejspíš bude zajímat, že Komise EU připravila návrh směrnice proti vyhýbání se daním (Anti Tax Avoidance Directive - "ATAD") a Evropský parlament přispěchal s návrhem zpřísňujících pravidel. Více —

Podle jakého zákona vám náleží úrok z neoprávněného jednání správce daně? Lucie Kačerová

Daňový řád nabyl účinnosti už 1. ledna. 2011. Do dnešního dne však probíhají řízení, ve kterých se postupuje podle tzv. „předchůdce“ daňového řádu, tedy podle zákona o správě daní a poplatků. Je tomu tak díky přechodným ustanovením daňového řádu, která upravují problematiku přechodu na „nový“ předpis. V tomto článku se zaměříme na otázku, podle jakého z uvedených právních předpisů se postupuje v případě, že správce daně zavinil vznik přeplatku na dani, a daňovému subjektu tím pádem náleží úrok z tohoto neoprávněného jednání správce daně. Více —

Finanční správa jako nejlepší spořitelna? Lucie Kačerová

V srpnu 2014 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí, které učinilo přítrž snahám některých daňových subjektů udělat si z Finanční správy továrnu na peníze. Otázky nastolené v rozhodovaném případě se však zaobíraly také tím, kdy se při posuzování nároku daňových subjektů na úrok z přeplatku zaviněného správcem daně použije daňový řád, který nabyl účinnosti 1. ledna 2011, a kdy se postupuje podle „předchůdce“ daňového řádu, tedy podle zákona o správě daní a poplatků. Více —

Budete také ručit za dodavatelem neodvedenou DPH? Jan Černohouz

Nejvyšší správní soud v Brně zveřejnil na počátku letošního roku významné rozhodnutí ohledně ručení odběratele za nezaplacenou DPH. Toto rozhodnutí dává částečnou odpověď těm, kteří mají obavy uzavírat obchody s partnery stojícími na prahu ekonomických potíží. Ukazuje se, že tyto obavy nemusí být neopodstatněné. Více —

Tak trochu bezplatné povolenky: Sága pokračuje Tomáš Sequens

Ta zpráva zazářila na mediálním nebi jako kometa. Dle Soudního dvora Evropské unie (SDEU) je inovativní český vynález – daň darovací z emisních povolenek, které měly být bezplatně alokovány provozovatelům velkých českých energetických zdrojů – nesouladný s právem EU. Ale kdež, kontrovali zástupci veřejné moci, rozhodnutí SD EU je pozitivní, protože možnost uložení takové daně naopak potvrzuje. Jakpak to tedy vlastně je? Více —

Jak stát zlepšil podporu rodinám s dětmi. Přehled aktuálních novinek Pavla Blažková

Koncem loňského roku bylo přijato několik změn, které mají ekonomicky podpořit rodiny s dětmi. Většinou se projeví až od nového roku, ovšem jednu z nich lze využít již za rok 2014. Více —

Neváhejte se nás kdykoli obrátit

E-mail

info@ksbaccounting.cz

Praha

+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Karlovy Vary

+420 353 225 996
+420 353 227 781
ksbkv@ksb.cz

Všechny kontakty

 
×