Naše služby

V oblasti vedení účetnictví nabízíme komplexní služby včetně příslušné administrativní podpory. Součástí těchto služeb je zejména:

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví a daňové evidence
 • kontrola formální správnosti účetních dokladů
 • evidence a archivace dokladů v souladu s platnými účetními předpisy
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy
 • vedení knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy
 • účtování pohybů na bankovních účtech
 • evidence hmotného a nehmotného majetku
 • vedení skladové evidence
 • tvorba potřebných interních dokladů (např.  cestovní náhrady, odpisy atd.)
 • vystavování faktur dle podkladů klienta
 • účtování o přijatých fakturách z tuzemska i zahraničí (EU, třetí země)
 • kontrola úhrad faktur včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví
 • zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních závěrek
 • zpracování roční účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha
 • zpracování statistických výkazů
 • zpětné účtování, rekonstrukce účetnictví za minulá období
 • vedení mzdové agendy
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů pro daňové poradce
 • správa datové schránky

Ve spolupráci s daňovými poradci KŠB jsme dále schopni zajistit (i na základě plné moci udělené klientem):

 • registrace k daním
 • zpracování a podání přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního a souhrnného hlášení
 • sestavení a podání přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zpracování a podání přiznání k ostatním daním (silniční, daň z nemovitých věcí ad.)
 • běžné daňové poradenství

Uvedený výčet služeb samozřejmě není konečný, protože se vždy snažíme poskytnout klientům své služby v závislosti na jejich aktuálních potřebách a očekáváních.

Neváhejte se nás kdykoli obrátit

E-mail

info@ksbaccounting.cz

Praha

+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Karlovy Vary

+420 353 225 996
+420 353 227 781
ksbkv@ksb.cz

Všechny kontakty

 
×